Tuimeljudo

Kinderen willen bewegen. Het is belangrijk dat zij vanuit hun omgeving gestimuleerd worden om samen met andere kinderen te bewegen, want zo ontwikkelen zij hun motorische- en sociale vaardigheden. Hier hebben zij hun leven lang profijt van! Bij tuimeljudo maakt je peuter spelenderwijs kennis met de basisprincipes van het bewegen.

Voor wie is tuimeljudo bedoeld?

Tuimeljudo is voor alle kinderen in de leeftijd van 2 t/m 3 jaar.

Aanpak

Bij tuimeljudo zijn peuters in een ongedwongen sfeer bezig met een scala aan bewegingsvormen. Tijdens de lessen is er speciale aandacht voor het veilig leren bewegen en vallen (op een zachte judomat). Hierdoor verklein je de angst om jezelf pijn te doen.

Door de judo gerelateerde aanpak, leren de kinderen tevens om te gaan met fysiek contact. Tuimeljudo doe je dan ook samen. Door met elkaar te tuimelen, leer je elkaar te vertrouwen en op een respectvolle manier om te gaan met leeftijdgenoten. Kinderen met faalangst krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Drukke kinderen leren hun energie beter te beheersen en te hanteren.

De volgorde waarin bewegingen worden aangeleerd is bij kinderen vaak gelijk. Toch kan het zijn dat de volgorde bij uw kind anders is of dat uw kind een mijlpaal overslaat. Zo wordt tijgeren of kruipen nog wel eens overgeslagen. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk op zijn/haar eigen manier en tempo. Hier is op de tuimeljudo ruimte en aandacht voor.

Zowel thuis als op tuimeljudo zijn vele mogelijkheden om te bewegen. In de tuimellessen komt een verscheidenheid aan bod. Denk hierbij aan spelen, rennen, springen, rollen, stoeien, diverse hoor- en luisterspelletjes of spelen met een bal, evenwichtspelletjes en meer.

Lesgroepen

Jonge peuters van een jaar of 2 zijn erg druk met zichzelf te ontdekken, terwijl kinderen van 3 of bijna 4 vaak al een stuk verder in hun ontwikkeling zijn.

Om het lesprogramma goed aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkeling van de kinderen, zijn de lesgroepen gesplitst per leeftijd.
Bij de 2-jarigen volgt het kind samen met een papa/mama/opa/oma of een andere begeleider de les.
Bij de 3-jarigen staan de kinderen “zelfstandig” op de mat samen met de docent en dojo-assistent(en). Tegen de tijd dat het kind bijna 4 wordt, wordt er geprobeerd de kinderen oefeningen samen te laten doen.

Wordt uw kind 4, dan stromen ze vanuit het tuimeljudo door naar een judogroep waarbij er (nog) meer samen gewerkt gaat worden met andere kinderen.

Zoals eerder aangegeven is dit natuurlijk geen wet van Meden en Perzen, elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Hierdoor zal de één iets eerder doorstromen naar de volgende groep en de ander mogelijk iets later. De ontwikkeling van het kind komt op de eerste plaats, de leeftijd is hierin een indicatie, maar niet leidend.

Ouder(s)

Als ouder kun je bij de 2-jarige tuimeljudo meedoen met je peuter. Wel is het de bedoeling geen sieraden of andere scherpen voorwerpen (zoals riemen) te dragen op de judomat. Dit komt de veiligheid van jezelf en je peuter ten goede. Tevens verzoeken we je om een lange sportbroek en een T-shirt te dragen.

Bij de 3-jarigen zijn ouders welkom bij hun proefles, waarna de kinderen de lessen zelfstanding volgen.

Interesse?

Als je belangstelling hebt, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Eveneens is het mogelijk om een gratis proefles te te volgen.