Mutatie lesrooster 2023-2024

Aanpassing lesrooster seizoen 2023-2024
Change in timetable of classes season 2023-2024

Voor komend seizoen is het lesrooster wat aangepast. Er is iets geschoven met lessen en de leeftijdsgroepen zijn hier en daar veranderd. Daarom voor iedereen de vraag om het formulier in te vullen en aan te geven naar welke les (of lessen bij meerdere keren trainen per week) je voorkeur uitgaat. Daarna zal gekeken worden of iedereen op het gewenste uur kan deelnemen. Klik hier voor het nieuwe rooster.

For next season the timetable of classes is going to change. Some lessons itself and the age categories. Please fill in the form and indicate the lesson (or lessons, in case of more than one training per week) you prefer. After that we will check if everybody can train at their preferred hour. Click here to open new timetable.

  Persoonsgegevens / Personal data

  * = Verplicht veld


  Sport en frequentie vanaf september 2023

  Geef aan welk lesuur (cq welke lesuren) je (kind) wil volgen. Dit doe je door aan te klikken welke sport je (kind) wil volgen. Op basis van de leeftijd en de gewenste sport verschijnen de mogelijk opties in het nieuwe rooster. Kies uit de gewenste optie en verzendt dan het formulier.

  Please indicate which lesson(s) your (child) would like to attend. Do this by clicking on the sport and frequency. On base of sport and age the possible lessons will appear. Chose your preferred option and send the form.


  Keuzemogelijkheden

  Uw opties: / Your options:

  Eventuele opmerkingen