Inschrijfformulier

Inschrijven bij Budo Gouweleeuw

  Inschrijven bij Budo Gouweleeuw / Subscribe at Budo Gouweleeuw

  * = Verplicht veld

  Persoonsgegevens / Personal data
  Calamiteiten / Calamities  Voor welke sport? / For what sport?  Activiteit / Activity

  Wij vragen van u om aan te geven waar u zich voor wil inzetten bij de vereniging* / We ask you to indicate what you want to commit to within the club*
  Bestuurslid / Board memberJeugdvertegenwoordigers voor de Ledenraad / Youth representatives for the Member CouncHulp bij de Onderlinge wedstrijden / Help with the mutual competitionsHulp bij de kyu promoties / Help with the kyu promotionsHulp bij Sinterklaas activiteit / Help with Sinterklaas activityHulp bij het Budo Jeugdkamp / Help with the Budo Youth CampAanmelden voor onderhoud van het pand Register for maintenance of the buildingAanmelden voor schoonmaak stof verwijderen en materialen schoonmaken (2 x per jaar) / Register for cleaning, removing dust and cleaning materials (twice a year)Groep mensen voor media en nieuwsbrief, website , facebook / Group of people for media and newsletter, website, facebook

  Kortingen / Discounts  ...............................


  Machtiging tot automatische afschrijving

  Doorlopende machtiging

  SEPA

  Naam Budo Gouweleeuw
  Adres Postbus 244
  Postcode 2600 AE Plaats Delft Land Nederland
  Incassant ID NL73 ZZZ 2735 4868 0000
  Kenmerk machtiging
  Reden Betaling Maandelijkse contributie Naam lid

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
  Budo Gouweleeuw
  om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de volgende tarieven (in € per maand, twaalf afschrijvingen per jaar):
  Lessen per week * 2-3 jaar** 4-11 jaar** 12-17 jaar** 18+ ** Korting ***
  1/week € 11,00 € 16,00 € 22,00 € 27,00 Student 50%
  meer dan 1/week n.v.t. € 25,00 € 34,00 € 42,00 CareynPlus 10%
  Het bedrag wordt maandelijks rond de 30e van de voorafgaande maand afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Land

  IBAN

  BIC ****

  Plaats en datum

  Handtekening

  * Aantal lessen per week wijzigt alleen op verzoek van lid/ouder/verzorger.
  ** Indeling wordt automatisch aangepast in de maand na de verjaardag.
  *** Recht op korting moet jaarlijks aangetoond worden. Student = MBO, HBO, WO.
  **** Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

   


  ...............................

  Bewijsstukken uploaden voor studenten

  Studenten en scholieren van het hoger onderwijs (MBO, HBO, universiteit) krijgen 50% korting op de hierboven genoemde contributietarieven. De voorwaarde is dat je voltijd student bent en dat je voor minstens een drie maanden lid wordt. De korting blijft van kracht zolang je deelneemt aan het hoger onderwijs. Als je gebruik wil maken van kortingen dan verzoeken wij je deze bewijsstukken hier te uploaden. Mocht je wel aanspraak willen maken op een korting maar het bewijsstuk nog niet hebben dan kun je gewoon doorgaan met het invullen van dit formulier en stuur je later de bewijsstukken aan ons op. Zorg dat je bij aanvang van het seizoen een scan of foto van je inschrijvingsbewijs aan info@budogouweleeuw.nl mailt. Zolang er geen bewijsstuk is wordt er geen korting gegeven.

  Students and scholars of higher education (MBO, HBO, university) receive a 50% discount on the above contribution rates. The condition is that you are a full-time student and that you become a member for at least three months. The discount remains valid as long as you participate in higher education. If you want to make use of discounts, please upload your supporting documents here. If you want to claim a discount but do not have the supporting documents yet, just continue to fill in this form and send us the supporting documents later. Make sure to email a scan or photo of your registration certificate to info@budogouweleeuw.nl at the start of the season. As long as there is no proof of registration, no discount will be given.

  ...................................

  Afronding

  Bekendheid /Familiarity
  Akkoordverklaringen / Agreements

  Om met succes te kunnen worden ingeschreven moet je akkoord gaan met het volgende:
  To be successfully enrolled you must agree to the following: